adwokatwojcik.com

usługi

razem rozwiążemy każdy problem

Kancelaria Adwokacka Adwokata Sebastiana Wójcika świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów. Atutem Kancelarii jest profesjonalne doradztwo prawne oparte na pełnym zaangażowaniu w każdą sprawę, a także ludzkim podejściu do problemu. Razem rozwiążemy każdy problem!

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego oferujemy naszym klientom wnikliwą pomoc obejmującą udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii, a także zastępstwo procesowe na etapie postępowania sądowego w sprawach z zakresu:

prawa rzeczowego:

 • stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości;
 • ustanowienia służebności;
 • rozgraniczenia nieruchomości;
 • ochrony własności/posiadania;

 prawa zobowiązań:

 • o zapłatę;
 • o ochronę dóbr osobistych;
 • o odszkodowanie;
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów;

 prawa spadkowego:

 • uznanie spadkobiercy za niegodnego;
 • o zachowek;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • o dział spadku;
 • o zobowiązanie do wykonania zapisu/polecenia.

W zakresie specjalizacji obejmującej szeroko pojęte prawo karne, prawnicy z naszej kancelarii podejmują czynności w zakresie:

 • reprezentowania interesów podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego;
 • obrony oskarżonego w trakcie postępowania sądowego;
 • działania w imieniu skazanego w ramach postępowania wykonawczego;
 • reprezentowania pokrzywdzonych zarówno na etapie postepowania przygotowawczego, jak i w trakcie postępowania sądowego;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Prawo Karne

Sprawy Administracyjne

Sprawy administracyjne (sądowoadministracyjne)

Jako profesjonalni pełnomocnicy oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego: stawiennictwo na rozprawach, posiedzeniach oraz przy poszczególnych czynnościach, jak i sporządzanie oraz składanie wszelkich pism do organów administracji publicznej (wniosków, zażaleń, odwołań, skarg do WSA i NSA etc.).

Reprezentujemy klientów w szczególności w sprawach z takich dziedzin jak:

 • prawo budowlane (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanych)
 • gospodarka nieruchomościami
 • odszkodowania (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, za słupy energetyczne)
 • opłaty adiacenckie i renta planistyczna
 • przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności
 • rozgraniczenie i scalanie nieruchomości
 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości
 • sprawy lokalowe (mieszkalne, użytkowe)
 • sprawy egzekucyjne w administracji

Nasi prawnicy zapewniają merytoryczną i fachową pomoc w zakresie prawa pracy udzielając niezbędnego doradztwa oraz reprezentując klientów w sprawach dotyczących:

 • stosunku pracy, a w szczególności prawidłowości rozwiązania, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczeń należnych pracownikowi;
 • odszkodowań za wypadki przy pracy, zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak również w trakcie postępowania sądowego.

Sprawy Pracownicze

Obsługa przedsiębiorców

Zespół naszej kancelarii zapewnia rzetelną obsługę podmiotów gospodarczych zapewniając naszym klientom profesjonalizm świadczonych usług w zakresie:

 • tworzenia nowych podmiotów oraz przekształcania istniejących – zarówno na etapie przygotowania umów oraz kompletowania dokumentacji aż po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • stałej obsługi podmiotów gospodarczych obejmującej sporządzanie umów oraz opiniowanie ich dla klientów, doradztwo z zakresu spraw pracowniczych oraz bieżącej działalności gospodarczej oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.