adwokatwojcik.com

Miesiąc: październik 2021

O samowoli budowlanej słów kilka

Prawo budowlane w swoich przepisach nie zawiera definicji legalnej samowoli budowlanej. Dokonując analizy uregulowań zawartych w art. 48 ust. 1 prawa budowlanego, jako powstałe w ramach samowoli należy zakwalifikować obiekty bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia albo w przypadku wniesienia sprzeciwu co do zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Tym samym organ nadzoru budowalnego posiada uprawnienie do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu lub jego części w przypadku …

O samowoli budowlanej słów kilka Czytaj Więcej »

Nowy Ład w prawie budowlanym?

W ramach nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Sejm RP przyjął zmiany, które w swoich założeniach mają usprawnić proces inwestycyjny wolnostojących domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, poprzez prowadzenie budowy bez konieczności uprzedniego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez kierownika budowy, jak również dziennika budowy. Wskazany w projekcie ustawy metraż to powierzchnia całkowita, jaką zajmować będzie planowana inwestycja, która liczona będzie po zewnętrznym obrysie …

Nowy Ład w prawie budowlanym? Czytaj Więcej »