Obszar oddziaływania obiektu po nowelizacji

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła szereg zmian w zakresie obejmującym zarówno rozpoczęcie, jak i sam przebieg procesu inwestycyjnego. Ustawodawca zmienił definicję obszaru odziaływania obiektu określoną w art. 3 pkt 20 prawa budowlanego. Zgodnie z obowiązującą przed nowelizacją ustawy definicją, jako obszar odziaływania obiektu należało rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie, …

Obszar oddziaływania obiektu po nowelizacji Czytaj Więcej »