adwokatwojcik.com

Sąsiedztwo z piekła rodem?

Zapewne zdecydowana większość z nas doświadczyła w swoim życiu skutków posiadania sąsiedztwa. Takie oddziaływanie podejmowane przez właściciela sąsiedniej nieruchomości powodujące skutek w postaci zakłócenia korzystania z nieruchomości, na gruncie prawa cywilnego określone zostało mianem immisji. Czy immisję może wywoływać wyłącznie sąsiad? Otóż… nie do końca. Przez sąsiednie nieruchomości określone w art. 144 kodeksu cywilnego należy rozumieć również te grunty, które co prawda nie sąsiadują ze sobą bezpośrednio poprzez …

Sąsiedztwo z piekła rodem? Czytaj Więcej »

zasiedzenie nieruchomości

Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie jest formą pierwotnego nabycia własności w stosunku do nieruchomości (jak również ruchomości). Niniejszy wpis poświęcony będzie wyłącznie zagadnieniu zasiedzenia nieruchomości, które uregulowane zostało w art. 172 i następnych kodeksu cywilnego. Analiza treści art. 172 §1 kc dostarcza informacji, że poprzez zasiedzenie możliwe jest nabycie własności nieruchomości  przez posiadacza samoistnego, którego posiadanie trwa nieprzerwanie od lat 20, chyba że posiadanie uzyskał …

zasiedzenie nieruchomości Czytaj Więcej »

Obszar oddziaływania obiektu po nowelizacji

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła szereg zmian w zakresie obejmującym zarówno rozpoczęcie, jak i sam przebieg procesu inwestycyjnego. Ustawodawca zmienił definicję obszaru odziaływania obiektu określoną w art. 3 pkt 20 prawa budowlanego. Zgodnie z obowiązującą przed nowelizacją ustawy definicją, jako obszar odziaływania obiektu należało rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie, …

Obszar oddziaływania obiektu po nowelizacji Czytaj Więcej »

O samowoli budowlanej słów kilka

Prawo budowlane w swoich przepisach nie zawiera definicji legalnej samowoli budowlanej. Dokonując analizy uregulowań zawartych w art. 48 ust. 1 prawa budowlanego, jako powstałe w ramach samowoli należy zakwalifikować obiekty bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia albo w przypadku wniesienia sprzeciwu co do zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Tym samym organ nadzoru budowalnego posiada uprawnienie do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu lub jego części w przypadku …

O samowoli budowlanej słów kilka Czytaj Więcej »

Nowy Ład w prawie budowlanym?

W ramach nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Sejm RP przyjął zmiany, które w swoich założeniach mają usprawnić proces inwestycyjny wolnostojących domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, poprzez prowadzenie budowy bez konieczności uprzedniego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez kierownika budowy, jak również dziennika budowy. Wskazany w projekcie ustawy metraż to powierzchnia całkowita, jaką zajmować będzie planowana inwestycja, która liczona będzie po zewnętrznym obrysie …

Nowy Ład w prawie budowlanym? Czytaj Więcej »